Rechtsanwalt
Jürgen Ebbing

Advokat
Dr. jur. Assia Teodossieva LL.M.

Несъстоятелност / фалити

В качеството си на адвокат и главен изпълнителен директор на консултантско дружество, в областта на данъчното право, предлагам услуги, свързани с оказване на правна, техническа помощ и съдействие при обявяване на несъстоятелност на физически лица, както и на търговска несъстоятелност на еднолични търговци и търговски дружества в Германия и Европейския съюз. Услугата може да бъде придружена с изготвяне на оздравителен план, с цел в рамките на максимум година да се осигури оздравяване на търговския субект и продължаване на дейността му или да се стигне до опрощаване на дълговете му.

Услугата се предлага експресно.

Нашите правни и консултантски услуги към физически лица, юридически лица и дружества в Германия обхващат немско право, българско право и правото на Европейския съюз.

Нашите консултантски услуги:

– Създаване на дружества
– Счетоводство и данъци
– Договаряния в областта на недвижимата  собственост
– Финансиране (ФРГ /EС)

Нашите правни услуги::
– Събиране на дългове
– Административно право/търговско право
– Данъчно право
– Трудово право
– Съдебна защита и принудително изпълнение
– Договорно право/изготвяне на договори