относно адвокат Теодосиева

специализация Икономическо право, европейско право, немско данъчно право, трудово право, търговско право, осигурително право, несъстоятелност на лица и търговски дружества, фирмена консултация (насоченост Източна Европа)
-от 2020 Сътрудник в адвокатска кантора Rechtsanwalt Jürgen Ebbing, Berlin
-2016 Вписване в адвокатска колегия Berlin
-2015 Вписване в адвокатска колегия Бургас (България)
-2014 Тясна специализация в немско трудово, търговско, дружествено и данъчно право

 Steuer & Wirtschaftsakademie Berlin
-2010 Присъждане на академична степен Doctor iuris Humboldt Universität zu Berlin
-2002 Присъждане на академична степен Legum Magister L.L.M. Technische Universität Dresden

Юридическа практика Индустриална и Търговска Камара Дрезден, Представителство на Европейската Комисия в Берлин и Федералния парламент на Република Германия
Консултантска дейност по проекти към международни адвокатски кантори