Данъчно обслужване

von | 19. Mai 2020 | България

Данъчно обслужване

 В качеството си на главен изпълнителен директор на консултантско
дружество в областта на данъчното право предлагам данъчни консултации и цялостно
данъчно месечно обслужване на физически лица и дружества, свързани с подаване на
данъчни декларации и годишно счетоводно приключване за търговски дружества и
еднолични търговци в Германия. В сътрудничество с адвокат Теодосиева оказваме
данъчна, правна, техническа помощ и съдействие и на български клиенти и дружества
с търговски интереси в Германия.

Като адвокат с дългогодишна практика в съдебното производство представлявам
и клиенти пред специализираните съдилища в Германия.